2013 / 2014 Eğitim Döneminde;

4 Öğrencimize 1.000 TL‘lik Başarı Bursu,

500 Öğrencimize 300 TL‘lik İhtiyaç Bursu verilmiştir.

2014 / 2015 Eğitim Döneminde;

17* Öğrencimize 1.000 TL ve 1.500 TL‘lik Başarı Bursu,

41 Öğrencimize 500 TL‘lik Teşvik Bursu,

750** Öğrencimize de 330 TL‘lik İhtiyaç Bursu verilmiştir.

* Başarı Bursu alan 17 öğrencimize bir önceki dönemden burs alıp devam etme koşullarını karşılayan öğrencilerimiz de dahildir.

 

** İhtiyaç Bursu alan 750 öğrencimize bir önceki dönemden burs alıp devam etme koşullarını karşılayan öğrencilerimiz de dahildir.

2015 / 2016 Eğitim Döneminde;

Vakfımız tarafından Üniversitemizin; Lisans programlarına yerleştiği ve kayıt yaptırdığı programın puan türüne göre Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç)

 İlk 9.000’e giren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ilk 23.000’e giren Mühendislik Fakültesi öğrencilerine aylık1500 TL,

 İlk 8.000’e giren Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümü öğrencilerine aylık 1000 TL,

 İlk 14.000’e giren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine aylık 1000 TL,

 İlk 25.000’e giren Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencilerine aylık 1000 TL,

 İlk 30.000’e giren İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine aylık 1000 TL,

 İlk 38.000’e giren Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine aylık 1000 TL,

 İlk 75.000’e giren Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine aylık 1000 TL, başarı bursu verilecektir.

 Lisans programlarından (II. Öğretim hariç, ek puanlı yerleştirme başarı sırası dahil) kontenjanı 50 ve daha az olanlarda ilk iki’ye, 51-99 arası olanlarda ilk üç’e, 100 ve üzeri olan programlarda ilk dört’e giren öğrencilere aylık 500 TL teşvik bursu verilecektir.

Burslar; hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her eğitim-öğretim yılında 9 ay ödenir. Öğrencinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden 2,50’nin altına düşmesi ya da kayıt dondurması/izinli olunması durumunda kesilir.