RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI SEMPOZYUM/KONGRE KATILIM/KAYIT ÜCRETİ ESASLARI (2017 YILI)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanlarının sempozyum ve kongre gibi akademik faaliyetlere katılmak için ödedikleri katılım/kayıt ücretlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde 2016 yılı itibariyle de ödeme kararı aldı.

       a. Öğretim elemanı söz konusu sempozyum veya kongreye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına katılmalıdır.

       b. Yalnızca sözlü sunum yapan öğretim elemanı için katılım/kayıt ücreti ödenir.

       c. Poster sunum yapan veya sözlü sunum olmaksızın kongre ve sempozyuma katılan öğretim elemanı için katılım/kayıt ücreti ödemesi yapılmaz.

       d. Öğretim elemanına bir yılda en fazla dört yurt içi ve iki yurt dışısempozyum/kongre katılım/kayıt ücreti ödemesi yapılır.

       e. Katılım/kayıt ücretinin üst limiti yurt içi 300 TL, yurt dışı 600 TL olarak belirlenmiştir.

       f. Katılım/kayıt ücreti almak isteyen öğretim elemanı aşağıdaki belgelerle birlikte görev yaptığı birime müracaat edecek. Başvurusu uygun bulunanlar Rektörlük makamına sunulacak.

  •  Katılım/kayıt ücreti ödendi makbuzu,
  •  Katılım belgesi veya sempozyum/kongre kabul yazısı,
  •  Sempozyum/kongre programı,
  •  Katılım veya kayıt ücreti sempozyum/kongre çıktısı,

      g. Eksik ve hatalı belgelendirme durumunda katılım/kayıt ücreti ödemesi yapılmaz.