Nusret BAYRAKTAR
Mütevelli Heyet Başkanı

Fahri KASIRGA
Başkan Vekili

Harun MERTOĞLU
Genel Sekreter

Ali KOPUZ
Muhasip

Abdulkadir KART
Mütevelli Heyeti Üyesi

Erdoğan BEKTAŞ
Mütevelli Heyeti Üyesi

Hüseyin KARAMAN
Mütevelli Heyeti Üyesi

Mehmet CENGİZ
Mütevelli Heyeti Üyesi

Necmeddin Bilal ERDOĞAN
Mütevelli Heyeti Üyesi

Reşat KASAP
Mütevelli Heyeti Üyesi

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi