Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Rize Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.01.2013 tarihli ve 2012/878 esas no ile 2013/23 no'lu kararı hükmü gereğince kurulmuştur.
02.01.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır.

Vizyonumuz
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni şiarına uygun bir konuma ulaşmasını sağlayan, eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltarak hayırlı çalışmaları ile öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin;
- Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak
- Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak
- Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak.