Vakfın gayesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin şiarına uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak için hayırlı çalışmalarda bulunmak azim ve kararı ile:

Üniversitenin;

a) Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak,

b) Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,

c) Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.01.2013 tarih ve 2012/878 Esas 2013/23 Karar sayılı kararı ile kurulmuş ve  14.02.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

İsmail KAHRAMAN

Kurucular Kurulu Başkanı

Abdulkadir KART
Mütevelli Heyeti Üyesi