İstişare Kurulu, danışma organı olup vakfa veya üniversiteye maddi, manevi destek veren, eğitime ulusal ve uluslararası düzeyde katkı ve hizmeti geçen kişilerden oluşur.