Hakkında (GEVATOP)

  • Üniversitemizde okuyan öğrencileri bir araya getirip, aldıkları akademik eğitime ilave olarak farklı alanlarda gelişimlerini sağlamak.
  • Üniversite hayatlarında farklı tecrübeler yaşamalarını, sorumluluklar almalarını ve ekip olma yetisi kazanmalarını sağlamak.
  • Fikir dünyalarını ve ufuklarını genişletecek şehrin önde gelen isimleriyle bir araya getirmek.
  • Üniversite içerisinde yapacağı etkinliklerle daha geniş bir kitleye hitap etmek.
  • Verilen kişisel gelişim ve liderlik eğitimleriyle, özgüvenli bireyler yetiştirmek.