Akademik Teşvikler

Akademik Teşvikler için Vakfımıza yapılan müracaatlar önce birimlerdeki komisyonlar tarafından, sonra da Akademik Çalışmalar Komisyonumuz tarafından dikkatli bir şekilde Burs ve Teşvik Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği çeşitli bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi hususunda her bir öğretim üyesinin hak ettiği miktar belirlenerek hesabına yatırılmaktadır.

Bu kapsamda 2014 yılından itibaren öğretim üyelerimize toplam 2.724.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.