Müteveli Heyeti

Mütevelli Heyeti, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Mütevelli Heyeti;

  • Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda Vakfın çalışma esaslarını tespit etmek,
  • Vakfın bütçesini hazırlamak ve bütçeyi uygulamak,
  • Mali işleri yürütmek ve düzenlemek, Vakfın faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
  • Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve tasfiyesine karar vermek; Vakfın iktisadî işletmeleri ile hissedarı olduğu şirket ve kuruluşların kurullarına temsilci seçmek,
  • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
  • Vakıf tüzel kişiliği adına; gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî, idari ve sair konularda işlemler yapmak,
  • İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak,
  • Vakfın gayeleri doğrultusunda gerekli her türlü çalışmayı yapmak.
nusrettin-bayraktar-rteu

Nusret BAYRAKTAR

Genel Kurul Üyesi
fahri-kasirga-rteu

Fahri KASIRGA

Başkan Vekili
ali-kopuz-rteu

Ali KOPUZ

Muhasip Üye
7cd320dd7e9cb4d8ab8c4df68304b4bad3bce8a3

Rahmi METİN

Genel Sekreter
abdulkadir-kart-rteu

Abdulkadir KART

Mütevelli Heyeti Üyesi
İhsan-Selim-baydaş

İhsan Selim BAYDAŞ

Mütevelli Heyeti Üyesi
necmeddin-bilal-erdogan-rteu

Necmeddin Bilal ERDOĞAN

Mütevelli Heyeti Üyesi
seyfullah-hacimufteoglu-rteu

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

Mütevelli Heyeti Üyesi
610bf9723f472p1fcbc5rt1jal1ur01cr6fev7lq3

Yusuf YILMAZ

Mütevelli Heyeti Üyesi