Denetim Kurulu, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen organ olup Genel Kurul tarafından seçilen iki üyeden oluşur.